Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2011

Το Κόμμα Νέου Τύπου

Αναδημοσιευση απο Erodotos Weblog
(Προστέθηκαν σχόλια και ιστορικές παραπομπές)


Η Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917 στη Ρωσία και το Κόμμα Νέου Τύπου