Σάββατο, 5 Μαΐου 2012

High Tech γραφειοκράτες ή δημόσιοι διανοούμενοι;

“Που είναι οι διανοούμενοι;” αναρωτιούνταν αρκετοί από την αρχή της κρίσης. Για κάποιους το ερώτημα αφορούσε τους αριστερούς καλλιτέχνες με δημόσιο λόγο και τις δυνατότητες μαζικής απευθύνσης στον κόσμο, για αγώνα ενάντια στο ΔΝΤ και το κεφάλαιο. Οι πιο υποψιασμένοι όμως, έθεσαν το ίδιο ερώτημα όσον αφορά τους διανοούμενους - επιστήμονες και φιλοσόφους. Είναι πράγματι εντυπωσιακή η απουσία του λόγου της διανόησης, τη στιγμή που πλήθος πανεπιστημιακών σχολών έχουν τουλάχιστον έναν (με την ευρεία έννοια) αριστερό καθηγητή. Θα περίμενε κανείς, σε συνθήκες έντονων κοινωνικών προβλημάτων, να ανοίξει ο διάλογος για σχεδόν όλα τα ζητήματα που μας απασχολούν. Τι έχει συμβεί; Στο παρόν άρθρο, θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε κάποιες σημαντικές αλλαγές που έχουν συμβεί στον ρόλο της διανόησης τα τελευταία χρόνια και θα ακολουθήσει μια προσπάθεια εύρεσης απαντήσεων στα νέα αδιέξοδα.Κώστας Μπατής (μέλος της ΣΟ του Πολιτικού Καφενείου – Θεσσαλονίκη)