Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2012

Γκορμπυ: "Φιλοδοξία μου ήταν να καταστρέψω τον κομμουνισμό"


Φιλοδοξία μου ήταν να διαλυσω τον κομμουνισμό, τη δικτατορία πάνω σε όλους τους ανθρώπους. Στήριξη και εμψυχωτής μου  σε αυτή την αποστολή ήταν η γυναίκα μου, που ήταν της γνώμης αυτής πολύ πριν απο εμένα. Ήξερα ότι θα μπορούσα να επιτύχω κάτι τέτοιο αν ήμουν ηγετικό στέλεχος. Και εκεί, η γυναίκα μου με προέτρεψε να αναρριχηθω στο κορυφαίο πόστο. Ενώ στην πραγματικότητα εξοικιώθηκα με τη Δύση, είχα πάρει την απόφαση μου. Αποφάσισα ότι πρέπει να καταστρέψω όλο το εποικοδόμημα του ΚΚΣΕ και της ΕΣΣΔ. Επίσης, έπρεπε να κάνω το ίδιο και σε όλες τις άλλες σοσιαλιστικές χώρες. Ιδανικό μου είναι ο δρόμος της σοσιαλδημοκρατίας. Μόνο αυτό το σύστημα θα ωφελήσει όλον το λαό. Αυτή τη αποστολή που αποφάσισα έπρεπε να την πραγματοποιήσω.